System Informacji Przestrzennej Powiatu Zamojskiego

Projekt obejmował kompleksową dostawę sprzętu i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia Systemu Informacji Przestrzennej (m.in. serwer GIS, katalog metadanych). W trakcie jego trwania zebrano i zintegrowano dane z wielu różnych źródeł - wydziałów i jednostek Starostwa Powiatowego oraz gmin z terenu powiatu zamojskiego. Dane opublikowane w geoportalu publicznym i geodezyjnym zostały pogrupowane w kilkanaście modułów tematycznych: administracja, EGiB, BDOT500, GESUT, mapa zasadnicza (niezobiektowana), mapa glebowo-rolnicza, atrakcje turystyczne, zagospodarowanie przestrzenne, zarządzanie kryzysowe, ochrona przyrody, instytucje i punkty użyteczności publicznej.

Oprócz ogólnodostępnych usług wyszukiwania (CSW) i przeglądania danych (WMS) System umożliwia także publikację usług pobierania (WFS) i przekształcania danych (WPS).