System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego

System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego to bogaty zasób informacji, do którego dostęp ma każda zainteresowana osoba. Baza danych została podzielona na warstwy wektorowe o szerokim zakresem tematycznym oraz warstwy rastrowe obowiązujących na terenie powiatu dokumentów planistycznych (miejscowe plany, studium uwarunkowań) wraz z odniesieniem przestrzennym. Warstwy tematyczne dotyczą danych statystyczny z dziedziny edukacji, form pokrycia terenu, planowania przestrzennego, lokalizacji instytucji kulturalnych, lokalizacji obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury drogowej i kolejowej.

Czytelny interfejs pozwala dostosować widoczność oraz kolejność warstw do potrzeb użytkownika. Aplikacja mapowa w sprawny i praktyczny sposób pozawala na przeglądanie wszystkich dostępnych w serwisie danych.