System Informacji Przestrzennej Powiatu Janowskiego

Baza danych przygotowana została w ramach wdrożenia projektu „Utworzenia Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim”. Geoportal zawiera zasób dotyczący danych katastralnych (punkty adresowe wraz z dokładną lokalizacją budynków) oraz klasyfikację użytków gruntowych dla całego powiatu janowskiego. Przejrzysty system informacji o gminie z bezpłatnym dostęp do danych, stanowi doskonały zasób informacji dla dowolnego użytkownika serwisu.