System Informacji Przestrzennej Gminy Krzywda

System Informacji Przestrzennej gminy Krzywda to obszerny zasób danych pogrupowany w warstwy tematyczne. Zawierają one informacje o gminnej administracji, turystyce, dokumentacji planistycznej oraz strukturze przestrzennej gminy (m.in.: formy pokrycia terenu, środowisko kulturowe, środowisko przyrodnicze) i rzeźbie terenu. Wykorzystując narzędzia dostępne w aplikacji można dokonywać pomiarów, przeglądać mapy bazowe, wyszukiwać obiekty i adresy. Natomiast czytelny interfejs pozwala dostosować widoczność warstw do potrzeb użytkownika. Bezpłatny dostęp do danych, stanowi doskonały zasób informacji dla każdej osoby zamierzającej pozyskać informacje o gminie Krzywda.