System Informacji Przestrzennej Gminy Janów Lubelski

System Informacji Przestrzennej składa się z szeregu aplikacji przeznaczonych dla mieszkańców gminy, instytucji państwowych oraz wszystkich zainteresowanych informacjami o gminie Janów Lubelski. Przygotowane mapy zawierają informacje dotyczące administracji, turystyki, infrastruktury komunikacyjnej, planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej oraz zasobów naturalnych. Poszczególne aplikacje mapowe w prosty i przejrzysty sposób, dają użytkownikowi możliwość wykonywania pomiarów planowanych tras wycieczek, wyszukiwanie interesujących go obiektów m.in.: obiekty użyteczności publicznej, atrakcje turystyczne, inwestycje.Bogata baza danych jest zasobem bezpłatnym, który pozwala na dostęp nie tylko mieszkańcom gminy Janów Lubelski, ale również pracownikom administracyjnym i inwestorom.