Pozyskanie i opracowanie danych z obszaru oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna

W ramach projektu „Utworzenie cyfrowej bazy danych urządzeń technicznych systemu Kanału Wieprz-Krzna wraz z otaczającą infrastrukturą społeczno-gospodarczą obszaru oddziaływania tego systemu” firma pozyskała i opracowała bazę danych wektorowych obiektów infrastruktury technicznej wraz z przypisanymi do nich atrybutami. Obszar opracowania obejmował 47 gmin, które wchodzą w skład 9 powiatów: krasnostawski, świdnicki, chełmski, łęczyński, lubartowski, parczewski, radzyński, bialski i włodawski. Zakres danych obejmował inwentaryzację jazów, ujęć i upustów wodnych, budowli odpływowych i syfonów, mostków, kładek, stopni wodnych, doprowadzalników głównych i pomp. Dodatkowo zwektoryzowano zbiorniki retencyjne, kompleksy stawów rybnych, cieki płynące wraz z budowlami piętrzącymi i komunikacyjnym oraz zmelioryzowane użytki rolne.