Mapa lokalizacji instalacji solarnych Gminy Niedźwiada

Interaktywna mapa została opublikowana na potrzebę projektu "Energia odnawialna szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Niedźwiada". Użytkownik aplikacji może zlokalizować instalacje, na podstawie numerów działek ewidencyjnych oraz punktów adresowych. Dla lepszej orientacji, ma on również do wykorzystania warstwy tematyczne, takie jak ortofotomapa, dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz wizualizację BDOT. Dla poszczególnych kolektorów istnieje możliwość sprawdzenia ich adresu, daty oraz wartości pomiaru wyprodukowanej energii.