Interaktywna mapa dróg ZDP we Włodawie

Interaktywny portal mapowy stworzony na potrzeby ZDP we Włodawie umożliwia sprawdzenie przebiegu dróg o różnych kategoriach zarządzania na tle granic samorządowych jednostek administracyjnych. Do dyspozycji użytkownika jest również podział dróg, ze względu na jakość nawierzchni oraz warstwa prezentująca obiekty mostowe, wraz z ich szczegółowymi atrybutami. Uzupełnieniem aplikacji są mapy bazowe prezentujące m.in. ortofotomapę, numeryczny model terenu, granice działek ewidencyjnych oraz pokrycie terenu.